63
66
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
70
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
74
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
75
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
76
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
80
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο