30
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
31
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
32
από Abbott Michael, Van Ness H.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Πάττας Κ....

Βιβλίο
33
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
34
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
35
από Πάττας Κ., Κικίδης Π., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Εισήγηση συνεδρίου
38
από Benson R.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Πάττας Κ. Ν....

Βιβλίο
39
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο