22
από Παπαδόπουλος Μ., Πεπόνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
23
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Σεμινάριο
24
από Αραβαντινός Δημήτρης, Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
25

Εισήγηση συνεδρίου
27
από Clark J., Switzer R.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδόπουλος Μ....

Βιβλίο
33
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
35
από Μπίκας Δ., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
38
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
39
από Μπίκας Δ., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
40
από Παπαδόπουλος Μ., Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού