42
από Σφαιρίδης Α., Τσίγκας Ε., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
43
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
44
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
45
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
47
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
49
από Παπαδόπουλος Μ., Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
51
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
55
από Παπαδόπουλος Μ., Χριστοδουλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
57
από Παπαδόπουλος Μ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
58
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
60
από Παπαδόπουλος Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού