62
από Ζαχαρής Αστ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Υπουργείο Γεωργίας-Γενική Διεύθυνση Δασών...

Βιβλίο
63
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Υπουργείο Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Δ/νσις 2α...

Βιβλίο
64
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Ερευνών κι Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση...

Βιβλίο
65
από Παπαγιαννόπουλος Α., Λέτσιος Αλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Υπουργείο Γεωργίας...

Βιβλίο
66
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
67
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
68
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
69
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
70
από Χαλκιάς Νικόλαος Αργ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι...

Βιβλίο
71
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Γεωργίας-Γενική Διεύθυνση Δασών...

Μελέτη
72
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
73
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι-ΙΙΙ...

Βιβλίο
74
από Κωνσταντινίδης Κ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Υπουργείο Γεωργίας...

Βιβλίο
75
από Παλαιολόγος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων - Διεύθυνση Ι...

Βιβλίο
76
από Θαλασσινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Υπουργείο Γεωργίας...

Βιβλίο
80
από Παπαδόπουλος Γ. Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1921
...Υπουργείο Γεωργίας...

Βιβλίο