81
...Υπουργείο Γεωργίας-Γενική Διεύθυνση Δασών...

Άγνωστο
82
...Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Δασικών Χαρτών Τμ.Γ΄...

Δισκέτα
83
...Υπουργείο Γεωργίας...

Χάρτης
84
...Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Δασικών Χαρτών Τμ.Γ΄...

Δισκέτα
85
...Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Δασικών Χαρτών Τμ.Γ΄...

Δισκέτα
86
...Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Δασικών Χαρτών Τμ.Γ΄...

Δισκέτα