1
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αναστασιάδου Ε., Πετρόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Οικοδομικής & Δομικής Φυσικής...

Οπτικός δίσκος
3
από Κόκκαλης Δημήτριος, Τσιπουρίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Οικοδομικής & Δομικής Φυσικής...

Οπτικός δίσκος
4
από Μπρούσαλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ - Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών - Εργ.Μεταλλικών Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Σαφούρη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Αντωνιάδης Απόστολος, Βαρδούλης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Εφαρμοσμένης Στατικής...

Διπλωματική Εργασία
7
από Παπαμιλτιάδης Β., Ροβίθης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Πετρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
9
από Γιακουμέλης Ε., Χρυσανίδης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Εφαρμοσμένης Στατικής...

Διπλωματική Εργασία
10
από Μωυσίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Εφαρμοσμένης Στατικής...

Διπλωματική Εργασία
11
από Παπασάββας Ι.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Μαχαίρας Β., Πλασάτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κρόκος Δ.Χ., Καζάνας Γ.Α., Γκαζέπης Χ.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
14
από Αμοιρίδης Μ., Ταρασίδης Κ .
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
15
από Δρίζη Θ., Ζαλούμη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
16
από Ανδρεάδου Θ., Ζήση Α., Μελιγαλιώτη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
17
από Σουρέτης Π.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Οικοδομικής...

Διπλωματική Εργασία
18
από Σιάμπος Ι., Ψηλεκάρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
19
από Μεσοχωρίτης Ορέστης, Μπάτσιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
20
από Ντοκούτση Ε., Πόδα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εδρ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία