1
από Αγγελάκης Κώστας, Παπαχρήστος Β., Σπανός Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τζινκώστας Δ., Σαρηγιαννίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
3
από Αδάμου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
4
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
5
από Καλαούζης Γ., Πηλιχός Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κιαρτζής Σπ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργ. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διδακτορική Διατριβή
7
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
8
από Μαυροματίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργ. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Έκθεση-Μελέτη
10
από Αποστολίδης Α., Βαβούρας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
11
από Γιαννέλος Γ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
12
από Τουμπουλίδης Θ., Τσαφής Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
13
από Αγγέλικος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
14
από Πολίτης Α., Μαύρου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
15
από Λουκόπουλος Π., Παλαιογιάννη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία
16
...ΑΠΘ Τμ.ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Διπλωματική Εργασία