1
από Χρυσαφίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΑΠΘ Τμ.ΜΜ-Τομ.Ενεργειακός-Εργαστ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών...

Διπλωματική Εργασία
2
...ΑΠΘ Τμ.ΜΜ-Τομ.Ενεργειακός-Εργαστ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Χρυσοστομίδης Κωνσταντίνος, ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟ
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΑΠΘ Τμ.ΜΜ-Τομ.Ενεργειακός-Εργαστ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών...

Διπλωματική Εργασία
4
...ΑΠΘ Τμ.ΜΜ-Τομ.Ενεργειακός-Εργαστ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών...

Διπλωματική Εργασία