1
...ΑΠΘ Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αθανασιάδης Π., Πατίκας Ν., Ριζόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία