1
από Κωστοπούλου Ζ., Μακρή Μ., ΜΟΣΤΡΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
2
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
3
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
5
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
7
από Ροδολάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
10
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο