2
από Κατρανίδης Κ., Σούλης Ι., Χατζηδήμος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εργ. Κτιριολογίας...

Φυλλάδιο
4
από Κάστρο Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
5
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
6
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εργ. Κτιριολογίας...

Φυλλάδιο
8
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
9
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
10
από Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
11
από Παναγιώτου Ευγενία
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
12
από Παπαβασιλείου Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
15
από Κανέλλης Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
16
από Μάνιου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
17
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο
20
από Αντωνίου Κ., Βαλλιάδου Μ., Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας...

Βιβλίο