1
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπίκας Δημήτρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καλογήρου Σωτήρης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κρητικός Ι., Γκαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Αρβανίτης Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
8
10
από Χατζηπαχάλη Α., Σταμάτης Α., Ανδρίτσος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Dolmaci Erman, ΦωκαµΙδης Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
13
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
14
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπακώστας Κ., Τσαμήτρος Α., Μαρτινόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
19
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου