1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΑΠΘ - Τμ. ΧΜ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΑΠΘ - Τμ. ΧΜ...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΑΠΘ - Τμ. ΧΜ...
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΑΠΘ - Τμ.ΧΜ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ - Τμ.ΧΜ...

Συνέδριο