1
από Γκέκα Αγγελική, Σουπίδου Σμαράγδα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ-Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής-Εργ.Τεχν.Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ιωακειμίδης Ι.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ-Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής-Εργ.Τεχν.Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μακρής Βασίλης, Ξουρίδας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ-Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής-Εργ.Τεχν.Γεωλογίας...

Διπλωματική Εργασία