1
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου