1
από Αβραμίδης Α., Μάτζιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
2
από Αβραμίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή