1
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
2
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
5
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
από Αγγελίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αγγελίδης Α....

Βιβλίο
9
από Pallucchini A., Racchianti C.L., Collobi L.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αγγελίδης Α....

Βιβλίο
10
από Regoli G., Gioseppi D., Mellini G.L., Collobi L.R., Santini P.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αγγελίδης Α....

Βιβλίο