2
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Επιστημονική συνάντηση
7
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
8
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας