3
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο