1

Μελέτη
2
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
5
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Salvatori Mario, Heller Robert
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αγγελίδης Σωκράτης Μ....

Βιβλίο
17
από Αγγελίδης Σωκράτης
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Αγγελίδης Σωκράτης
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού