6
από Αγγελόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Αγγελόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Αγγελόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
9
από Αγγελόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
10
από Αγγελόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού