4
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη...

Μελέτη
7
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
9
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διατριβή