4
από Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
8
από Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ζερβός Α., Απέργης Ν., Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Παπαντώνης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Μπεργελές Γιώργος, Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Μίχος Α., Μπεργελές Γιώργος, Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου