1
από Αθανασόπουλος Δ., Ανδρονίδης Β., Αρδίττης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
2
από Αθανασόπουλος Δ., Τασούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
3
από Αθανασόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
4
από Αθανασόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από Αθανασόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
6

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8

Βιβλίο