2
από Αθανασόπουλος Κ., Τασούλας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
3
από Αθανασόπουλος Κ., Ζαλακώστα Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία