1
από Αθανασόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διδακτορική Διατριβή
3
από Αθανασόπουλος Σ., Τσιακπίνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία