3
από Αμπελιώτης Κ., Γυφτοπούλου Μ.-Ε., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αμπελιώτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία