8
από Αναγνωστόπουλος Γ. Α., Γαλάνη Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
9
από Αναγνωστόπουλος Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
10
από Αναγνωστόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
11
από Αναγνωστόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
12
από Αναγνωστόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
13
από Αναγνωστόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
15
από Αναγνωστόπουλος Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού