3
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία...

Συμπόσιο
10
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Σεμινάριο
11
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20

Άρθρο περιοδικού