1
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία...

Συμπόσιο
11
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Σεμινάριο
12
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού