1
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πρακτικά προσυνεδρίου...

Συνέδριο