3
από Αναστασιάδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Αναστασιάδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Εισήγηση ημερίδας
14
από Αναστασιάδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Αναστασιάδης Κ., Καλφακάκου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Αβραμίδης Ι., Αναστασιάδης Κ., Μητσοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

19
από Αναστασιάδης Κ., Καλφακάκου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου