1
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διδακτορική Διατριβή
8
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση ημερίδας
10
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Άρθρο περιοδικού
14

Βιβλίο