1
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διδακτορική Διατριβή
9
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Άρθρο περιοδικού
10
από Αναστασόπουλος Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση ημερίδας
13

Βιβλίο