2
από Αντωνίου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
3
από Αντωνίου Κ., Ζωίδης Γ., Κάστρο Ε., Λεφάκη Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
4
από Αντωνίου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Αντωνίου Κ., Βαλλιάδου Μ., Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο