1
από Καναράχος Α., Αντωνιάδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
5
Αρχιτέκτονες: Bedford E., Αντωνιάδης Ι., Βασιλειάδης Ι.
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλουτάρχου 1 και Υψηλάντου

Κτίριο
6
από Αντωνιάδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Αντωνιάδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Αρχιτέκτονας: Αντωνιάδης Ι.
Διεύθυνση: Καστρί

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Αντωνιάδης Ι.
Διεύθυνση: Πάρνηθα

Κτίριο