2
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
5
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1941
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κιτσίκης Κώστας, Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
7
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
12
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού