1
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
4
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1941
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κιτσίκης Κώστας, Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
10
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
11
από Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού