2
από Αντωνόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Αντωνόπουλος Ι....

Βιβλίο
7
από Αντωνόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
από Αντωνόπουλος Ι. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Αντωνόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
από Αντωνόπουλος Ι. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο