1
από Ανυφαντής Γ., Καρύδη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
2
Αρχιτέκτονες: Ανυφαντής Γ., Πιπερίδης Α.
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κοραή και Ζαλόγγου (Χαλάνδρι)

Κτίριο