1
από Γελεγένης Ι. Ι., Αξαόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
3
από Αξαόπουλος Π., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αξαόπουλος Π., Πιτσιλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Αξαόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Αξαόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Αξαόπουλος Π., Δικαιάκος Ι., Μουτσούλας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αξαόπουλος Π., Τσαμτσούρη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Αξαόπουλος Π., Shieroni A.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου