1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση Πανελλήνιο συνέδριο...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση Πανελλήνιο συνέδριο...

Βιβλίο