1
Αρχιτέκτονες: Απέργης Βαγγέλης, Κυριακού Αννα-Στυλιανη, Πανέτσος Πάνος
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Αθηνών και Καρυταίνης (Κορυδαλλός)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Απέργης Βαγγέλης, Μαδεμοχωρίτης Γ.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό

Κτίριο