1
από Αναγνωστόπουλος Ν., Αποστολίδης Μ., Πάτρα O.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
6
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Αποστολίδης Μ.
Διεύθυνση: Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 3

Κτίριο
17
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού