1
από Αραβαντινού-Φατούρου Α., Δημητρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Αραβαντινού-Φατούρου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο