3
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Αραβαντινός Α., Αγγελίδου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
13
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Σεμινάριο
18
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
19
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
20
από Αραβαντινός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο