3

Βιβλίο
5
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
14
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Φυλλάδιο
17
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Αραβαντινός Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού