2
από Αρβανίτης Κ., Κυριαννάκης Ε., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
4
από Αρβανίτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διδακτορική Διατριβή
5
από Αρβανίτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
6
από Καραμπάτσου Καλ., Αρβανίτης Κ., Γκατζέλια Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο