1
από Βασιλείου Π., Κόλλια Κ., Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
3
από Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αργυρόπουλος Θ., Δεκαβάλλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Αργυρόπουλος Θ., Δεκαβάλλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού