1
από Αργυρόπουλος Θαλής
Στοιχεία έκδοσης: 2010

2
από Αργυρόπουλος Θαλής
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αργυρόπουλος Θαλής, Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
5
από Αργυρόπουλος Θαλής, Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
6
από Αργυρόπουλος Θαλής, Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
7
Αρχιτέκτονες: Αργυρόπουλος Θαλής, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα (Κολωνάκι), Δεινοκράτους, Λουκιανού και Κλεομένους

Κτίριο