1
από Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Λάτσα Μ., Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μπαλαράς Κ., Ασημακόπουλος Δ. Ν., Αργυρίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Σανταμούρης Μάνθος, Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
16
από Μαρκάτος Ν., Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17
από Κάτσης Π., Ασημακόπουλος Δ., Γεωργοπούλου E.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
18
από Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
20
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού