3
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ασσαέλ Μ.Ι., Μεταξά Ι., Νταλαούτη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ασσαέλ Μ.Ι., Μαγγιλιώτου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
7
από Ασσαέλ Μ.Ι., Trusler J.P., Τσολάκης Θ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
από Ασσαέλ Μ.Ι., Μαγγιλιώτου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο